Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 07/12/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Bình Thuận
 15/12/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội
 10/12/2020
 15 triệu - 30 triệu
 Hà Nội
 15/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 15/12/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 13/12/2020
 8 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 14/12/2020
 7 triệu - 8 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 04/12/2020
 6 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 01/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 20 triệu - 25 triệu
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh