Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu Tiền Giang
 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh