Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Long An, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu Cà Mau, Hậu Giang