Việc làm mới

 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh