Tuyển dụng nhanh ngành Lao động phổ thông

 Việc làm mới

 6 triệu - 11 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh