Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 13 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An