Việc làm mới

 8 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 14 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh