Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Long An, Quảng Nam