Tuyển dụng nhanh ngành Thực phẩm - Đồ uống

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 8 triệu - 11 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 4 triệu - 6 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 11 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 15 triệu Hà Nam, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nam