Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 30 triệu Hà Nội, Đà Nẵng, Đắc Nông, Hải Phòng, Ninh Bình