Tuyển dụng nhanh ngành Người giúp việc/ Phục vụ/ Tạp vụ

 5 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh
 15/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh
 4 triệu - 6 triệu Hồ Chí Minh