Tuyển dụng nhanh ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng

 15 triệu - 20 triệu
 Bạc Liêu, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Thuận
 15/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 04/12/2020
 20 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh
 07/12/2020
 12 triệu - 15 triệu
 Đồng Nai
 15/12/2020
 8 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh
 10/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 20 triệu - 30 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình
 20 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh