Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 8 triệu - 15 triệu
 Hà Nam, Quảng Ninh
 12/12/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh
 09/12/2020

 Việc làm mới

 8 triệu - 15 triệu Hà Nam, Quảng Ninh