Tuyển dụng nhanh ngành Dầu khí - Hóa chất

 20 triệu - 30 triệu
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 05/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 20 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu Hà Nam
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 20 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình