Tuyển dụng nhanh ngành Hóa học - Sinh học

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nam
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương