Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật ứng dụng

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 8 triệu - 15 triệu Hà Nam, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, An Giang, Đắc Lắc
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh