Tuyển dụng nhanh ngành Hoạch định - Dự án

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh