Tuyển dụng nhanh ngành Ngành nghề khác

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh