Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 13 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 20 triệu - 25 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Quảng Nam
 10 triệu - 14 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai