Tuyển dụng nhanh ngành Lương cao

 Việc làm mới

 Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh