Tuyển dụng nhanh ngành Làm đẹp/ Thể lực/ Spa

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh