Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel - Tân Thịnh Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel [tân Thịnh- Thái Nguyên]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 15 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel {tân Thịnh- Thái Nguyên}

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 15 triệu
 28/01/2021
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel (tân Thịnh- Thái Nguyên)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 15 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel Tân Thịnh- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 27/01/2021
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 28/01/2021
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel [tân Thịnh - Thái Nguyên]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 28/01/2021
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 28/01/2021
 Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu
 08/02/2021
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 06/02/2021
 Thái Nguyên